Ngày 19/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13256/BTC-QLBH

Ngày 19/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13256/BTC-QLBH 08/12/2014 13:13:00 615

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 19/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13256/BTC-QLBH

08/12/2014 13:13:00

Ngày 19/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13256/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam thay đổi chương trình đào tạo sản phẩm. Theo đó, Công ty dừng đào tạo sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với quyền lợi tiền mặt đảm bảo, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với thời hạn 6-12 năm, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tử kỳ và bổ sung vào chương trình đào tạo sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp bệnh hiểm nghèo với quyền lợi tiền mặt định kỳ.