Ngày 11/8/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11121/BTC-QLBH

Ngày 11/8/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11121/BTC-QLBH 08/12/2014 13:23:00 314

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 11/8/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11121/BTC-QLBH

08/12/2014 13:23:00

Ngày 11/8/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11121/BTC-QLBH ghi nhận việc Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng thay đổi nội dung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm. Theo đó, Công ty bổ sung sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp tích lũy và sản phẩm bổ sung tử kỳ được Bộ Tài chính phê chuẩn theo Công văn số 10290/BTC-QLBH ngày 28/7/2014, vào chương trình huấn luyện sản phẩm.