Ngày 10/11/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 16328/BTC-QLBH

Ngày 10/11/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 16328/BTC-QLBH 08/12/2014 13:19:00 327

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 10/11/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 16328/BTC-QLBH

08/12/2014 13:19:00

Ngày 10/11/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 16328/BTC-QLBH về việc ghi nhận chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam.