Ngày 15/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12967/BTC-QLBH

Ngày 15/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12967/BTC-QLBH 08/12/2014 13:09:00 366

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 15/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12967/BTC-QLBH

08/12/2014 13:09:00

Ngày 15/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12967/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) triển khai chương trình đào tạo kinh doanh bảo hiểm qua kênh phân phối bảo hiểm hợp tác ngân hàng kể từ ngày 15/9/2014.