Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm 13/10/2014 17:59:00 735

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

13/10/2014 17:59:00

image

Ông Phùng Ngọc Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

 phát biểu tại lễ khai giảng

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp đáng kể cho việc giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; cải thiện môi trường đầu tư; giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy hội nhập, tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.

Trước sự phát triển nhanh của thị trường bảo hiểm, công tác thanh tra, kiểm tra được Cục QLBH chú trọng và tăng cường nhằm bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các DNBH; góp phần làm cho thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

Nhận thức vai trò của công tác này, Chính phủ đã giao cho Cục QLBH là một trong sáu (06) cơ quan được thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành của Bộ Tài chính cùng với các cơ quan khác là Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ, Kho Bạc Nhà nước, UB Chứng khoán.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra thì công tác đào tạo, bồi dưỡng là vô cùng cần thiết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng không chỉ đáp ứng điều kiện để thực thi nhiệm vụ mà còn trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức những kiến thức, những kỹ năng và nghiệp vụ về thanh tra. Vì vậy ngay sau khi có văn bản hướng dẫn, Cục QLBH đã tích cực triển khai công tác này.

Cục QLBH là cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đầu tiên triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành. Đây là kết quả của sự cộng tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo, các cán bộ quản lý, các giảng viên của các cơ quan trong và ngoài Bộ Tài chính (Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Cục Kế hoạch Tài chính...; và các cán bộ thuộc cơ quan ngoài Bộ: Vụ Pháp chế, Vụ II, Vụ III, Trường CB Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ và Hiệp hội bảo hiểm).

image

Toàn cảnh lớp đào tạo bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

Với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, sự chuẩn bị công phu về tài liệu và với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy, Lãnh đạo Cục QLBH và Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tin tưởng Khóa đào tạo bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm sẽ thành công. Qua đó sẽ góp phần không nhỏ giúp cho công tác quản lý, giám sát của Cục QLBH, để từ đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp được nhiều hơn cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung./.