Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8062/BTC-QLBH

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8062/BTC-QLBH 28/09/2014 10:09:00 389

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8062/BTC-QLBH

28/09/2014 10:09:00

            Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8062/BTC-QLBH ghi nhận việc bổ sung sản phẩm hỗn hợp bệnh hiểm nghèo với quyền lợi tiền mặt định kỳ vào chương trình đào tạo sản phẩm của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam