Ngày 31/7/2014, Bộ tài chính đã có Công văn số 10540/BTC-QLBH

Ngày 31/7/2014, Bộ tài chính đã có Công văn số 10540/BTC-QLBH 28/09/2014 10:15:00 333

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 31/7/2014, Bộ tài chính đã có Công văn số 10540/BTC-QLBH

28/09/2014 10:15:00

           Ngày 31/7/2014, Bộ tài chính đã có Công văn số 10540/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam triển khai chương trình đào tạo kinh doanh bảo hiểm qua kênh phân phối bảo hiểm hợp tác ngân hàng