Ngày 26/5/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6832/BTC-QLBH

Ngày 26/5/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6832/BTC-QLBH 28/09/2014 10:10:00 371

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngày 26/5/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6832/BTC-QLBH

28/09/2014 10:10:00

             Ngày 26/5/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6832/BTC-QLBH ghi nhận đăng ký bổ sung danh sách cán bộ được ủy quyền chấm thi và lập báo cáo thi đại lý của Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam.