Úc ban hành dự thảo sửa đổi Bộ Quy tắc thực hành bảo hiểm phi nhân thọ

Úc ban hành dự thảo sửa đổi Bộ Quy tắc thực hành bảo hiểm phi nhân thọ 26/06/2014 14:41:00 944

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Úc ban hành dự thảo sửa đổi Bộ Quy tắc thực hành bảo hiểm phi nhân thọ

26/06/2014 14:41:00

Hội đồng Bảo hiểm Úc (ICA) dự kiến sẽ ban hành dự thảo sửa đổi Bộ Quy tắc thực hành bảo hiểm phi nhân thọ (Code of Practice) vào tháng 10 năm nay. Dự thảo được xây dựng dựa trên bản báo cáo 200 trang sau đợt đánh giá độc lập về Bộ Quy tắc hiện hành.

Bộ Quy tắc này là công cụ mà thông qua đó ngành bảo hiểm phi nhân thọ xây dựng các chuẩn mực ứng xử, đặc biệt là các giao dịch với khách hàng. Đây là quy định bắt buộc đối với các công ty thành viên của ICA và các hành vi vi phạm sẽ được xử lý một cách nghiêm minh.

Bộ Quy tắc này cũng đã được sửa đổi gần đây vào năm 2006 và 2009. Mặc dù dự kiến đến năm 2013, Bộ Quy tắc sẽ không sửa đổi nhưng Hội đồng ICA đã ban hành dự thảo sửa đổi trước 12 tháng để tiếp thu ý kiến về ứng phó các thảm họa thiên nhiên trong các năm 2010 - 2011.

Hai trong số các sửa đổi quan trọng được đề nghị là nâng cao chất lượng dịch vụ xử lý các khiếu nại và cải thiện quá trình khiếu nại nội bộ cho người tiêu dùng. Nhóm công tác về sửa Bộ Quy tắc của ICA sẽ sử dụng Bộ hướng dẫn khuyến nghị của ông Enright làm tài liệu cơ bản để thảo luận. Bộ tài liệu này đã được doanh nghiệp bảo hiểm và đại diện người tiêu dùng chấp nhận.

Chủ đề bao quát trong toàn bộ Báo cáo của ông Enright là tầm quan trọng của việc quản lý Bộ Quy tắc, ICA và các thành viên nhất trí rằng một cơ quan quản lý độc lập sẽ là thích hợp cho việc giám sát tuân thủ và phạt vi phạm.