Số liệu thống kê thị trường năm 2013

Số liệu thống kê thị trường năm 2013 24/06/2014 10:44:00 2209

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Số liệu thống kê thị trường năm 2013

24/06/2014 10:44:00

Thống kê thị trường năm 2013

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU

Chỉ tiêu

2013

(ước)

1. Kết cấu thị trường

 

- Tổng số DNBH, MGBH

59

- Doanh nghiệp phi nhân thọ

29

- Doanh nghiệp nhân thọ

16

- Doanh nghiệp tái bảo hiểm

2

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

12

2. Quy mô thị trường bảo hiểm (tỷ đồng)

57,773

- Doanh thu phí bảo hiểm

47,626

+ Phi nhân thọ

24,359

+ Nhân thọ

23,267

- Doanh thu đầu tư (tỷ đồng)

10,147

- Đóng góp vào GDP (%)

1.61%

+ Phi nhân thọ

0.68%

+ Nhân thọ

0.65%

+ Hoạt động đầu tư

0.28%

- Phí bảo hiểm bình quân đầu người (nghìn đồng)

530

3. Đóng góp vào ổn định kinh tế - xã hội

25,315

- Bồi thường và trả tiền bảo hiểm (tỷ đồng)

18,163

- Lập dự phòng nghiệp vụ để đảm bảo trách nhiệm đã cam kết (tỷ đồng)

 

4. Đầu tư trở lại nền kinh tế (tỷ đồng)

105,265

5. Năng lực tài chính ngành bảo hiểm

 

- Tổng tài sản (tỷ đồng)

133,799

- Tổng dự phòng nghiệp vụ (tỷ đồng)

82,849