Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội 28/02/2014 14:37:00 1293

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội

28/02/2014 14:37:00

image

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai  đánh giá cao đề xuất của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong việc chỉ đạo, phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị  thường niên Thị trường bảo hiểm năm 2014  với sự tham dự và đóng góp tích cực của các  cấp l ãnh đạo, bao gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai  khẳng định, sau 20 năm hình thành và phát triển,   thị trường bảo hiểm ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong nền kinh tế quốc dân; là một trụ cột quan trọng trong khu vực dịch vụ tài chính bên cạnh hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng không ngừng nâng cao năng lực tài chính. Hầu hết các doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán và đạt mức vốn chủ sở hữu theo quy định. Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cũng phát huy vai trò thúc đẩy doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các tổ chức, doanh nghiệp và dân cư tham gia bảo hiểm nhằm bảo đảm an toàn tài chính trong quá trình sản xuất kinh doanh và đời sống.

image

Ông Phùng Ngọc Khánh, Phó Cục trưởng Cục QLGSBH phát biểu tại Hội nghị

Theo Thứ trưởng, mặc dù đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận nêu trên, tuy nhiên, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn khá nhỏ về quy mô, tỷ lệ doanh thu phí trên GDP mới chỉ đạt mức xấp xỉ 2% so với mức trung bình 3,2% trong khu vực ASEAN và 6,5% trên toàn thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường rất lớn, còn nhiều cơ hội để phát triển. Ngoài ra, thị trường bảo hiểm vẫn còn một số tồn tại như sản phẩm trên thị trường mặc dù nhiều nhưng chưa đa dạng và còn ít các sản phẩm vì mục đích cộng đồng và an sinh xã hội; năng lực quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh vẫn còn tồn tại, hiện tượng trục lợi bảo hiểm đang có xu hướng gia tăng.

“Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã hình thành từ năm 1993 với việc Chính phủ Việt Nam cho phép thành lập các doanh nghiệp bảo hiểm. Từ đó đến nay, đặc biệt là 10 năm gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận với nhiều loại hình doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm; doanh thu phí bảo hiểm có sự tăng trưởng tích cực, trung bình hàng năm đạt mức 19,4% trong giai đoạn 2002-2012, cao hơn nhiều so với tăng trưởng GDP bình quân hàng năm. Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, thị trường bảo hiểm vẫn đạt kết quả rất đáng ghi nhận với mức tăng trưởng trên 14%.

Thông qua việc chi trả quyền lợi bảo hiểm (đạt mức trung bình 8.000 tỷ đồng/năm giai đoạn 2002-2012 và xấp xỉ 19.000 tỷ đồng năm 2013), thị trường bảo hiểm đã góp phần quan trọng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư. Với tổng đầu tư trở lại nền kinh tế bình quân trên 47.000 tỷ đồng/năm giai đoạn 2002-2012 (trên 105.000 tỷ đồng năm 2013, đạt gần 3% GDP), thị trường bảo hiểm đã phát huy vai trò là kênh huy động hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi và đầu tư trở lại nền kinh tế.

Tổng tài sản toàn thị trường tăng bình quân 25%/năm trong giai đoạn 2002-2012; năm 2013 đạt trên 132.000 tỷ đồng, trong đó tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt gần 38.000 tỷ đồng, tổng dự phòng nghiệp vụ đạt gần 80.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã tạo công ăn việc làm cho trên 350.000 lao động năm 2013, với thu nhập ổn định, góp phần không nhỏ vào ổn định an sinh xã hội”.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm của mình trên tất cả các mặt từ chiến lược, định hướng tiếp cận thị trường cho đến phát triển sản phẩm; phát triển kênh phân phối; chất lượng phục vụ khách hàng; năng lực tài chính và chiến lược, danh mục đầu tư; công tác định phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm; công tác bồi thường, trả tiền bảo hiểm; phòng chống trục lợi bảo hiểm; hoạt động môi giới bảo hiểm; tái bảo hiểm và làm rõ những vấn đề nào thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, những vấn đề nào cần tháo gỡ liên quan đến cơ chế, chính sách và quản lý, giám sát. Chỉ có như vậy mới có thể giúp các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm tìm ra các giải phải pháp, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp nhằm khai thác tối đa tiềm năng to lớn của thị trường bảo hiểm trong nước và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn nữa, song vẫn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của nền kinh tế và góp phần bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Chiến lược phát triển thị trường  bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15/2/2012.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Ngọc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2014 được tổ chức dưới hình thức trao đổi giữa cơ quan quản lý và khối doanh nghiệp. Đây là sáng kiến thiết thực, tạo cơ hội cho cơ quan quản lý giải đáp các kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo điều hành và thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, và cũng là diễn đàn chia sẻ các giải pháp, định hướng phát triển thị trường bảo hiểm năm 2014.

Theo ông Phùng Ngọc Khánh, sáng nay (18/2), Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã chủ trì, phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tổ chức các phiên họp chuyên đề theo các khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và khối doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Tại các phiên họp, đại diện các doanh nghiệp đã có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013 và chia sẻ các định hướng, giải pháp phát triển trong năm 2014. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cũng đã trao đổi, thảo luận và giải đáp các kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo điều hành và thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

image

Toàn cảnh Hội nghị thường niên Thị trường bảo hiểm năm 2014

Tiếp theo chương trình các phiên họp chuyên đề là Hội nghị thường niên Thị trường bảo hiểm năm 2014 bao gồm toàn thể các cơ quan quản lý và khối doanh nghiệp bảo hiểm. Ông Phùng Ngọc Khánh cho rằng đây thực sự là cơ hội để tiếp tục trao đổi, thảo luận, chia sẻ các giải phải pháp, định hướng thị trường bảo hiểm năm 2014. Đồng thời cũng là diễn đàn để Lãnh đạo Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước lắng nghe và tham khảo những kiến nghị từ phía các khối doanh nghiệp bảo hiểm về những bất cập trong cơ chế chính sách, qua đó mới có thể hoàn chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp cho thị trường bảo hiểm phát triển an toàn, lành mạnh với tốc độ tăng trưởng, hiệu quả cao hơn.

image

Các phiên họp chuyên đề khối doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị,  dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, các cơ quan quản lý và khối doanh nghiệp bảo hiểm đã trình bày các tham luận trao đổi thẳng thắn, cởi mở nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để thị trường bảo hiểm phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

DTH

(Nguồn: mof.gov.vn)