Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc)

05/06/2017

Ngày 01/6/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (IRT) đã ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc) (SLI). Tham dự lễ ký kết có Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Lãnh đạo Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Samsung (Hàn Quốc).

Hội thảo về xu hướng bảo hiểm kỹ thuật số

30/05/2017

Ngày 25/5/2017, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) đã phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife tổ chức Hội thảo về xu hướng bảo hiểm kỹ thuật số tại Trụ sở Bộ Tài chính, Hà Nội.