Công văn số 06/CTr-CĐ về chương trình công tác năm 2024 của Công đoàn Bộ Tài chính

11/01/2024 10:24:00

Ngày 10/01/2024, Công đoàn Bộ Tài chính có Công văn số 06/CTr-CĐ về chương trình công tác năm 2024 của Công đoàn Bộ Tài chính

Công văn số 420/CV-CĐ về việc lựa chọn đoàn viên tham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn 2024” quan sàn giao dịch thương mại điện tử

27/12/2023 10:26:00

Ngày 27/12/2023, Công đoàn Bộ Tài chính có Công văn số 420/CV-CĐ về việc lựa chọn đoàn viên tham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn 2024” quan sàn giao dịch thương mại điện tử

Công văn số 392/CV-CĐ gửi các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng công đoàn năm 2023

29/11/2023 15:25:00

Ngày 28/11/2023, Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Công văn số 392/CV-CĐ gửi các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng công đoàn năm 2023

Kế hoạch số 391/KH-CĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

28/11/2023 15:19:00

Ngày 27/11/2023, Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 391/KH-CĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Công văn số 390/CTr-CĐ về Chương trình Công tác tháng 12 năm 2023

28/11/2023 10:43:00

Ngày 27/11/2023, Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Công văn số 390/CTr-CĐ về Chương trình Công tác tháng 12 năm 2023

Công văn số 377/HD-CĐ về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

28/11/2023 10:39:00

Ngày 14/11/2023, Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Công văn số 377/HD-CĐ về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028