Công văn số 149/CV-CĐ gửi công đoàn các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

25/06/2024

Ngày 10/6/2024, Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Công văn số 149/CV-CĐ gửi công đoàn các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.