​Công chức, đoàn viên Công đoàn Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật lao động và văn hóa công sở

16/02/2024 16:59:00

​Hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ Tài chính, trong những năm qua, Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã tích cực triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, người lao động ngành Thuế thực hiện văn hóa công sở”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

​Công chức, đoàn viên Công đoàn cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

08/02/2024 07:30:00

Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và 70 năm thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026), mới đây, Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024”.

​Tạo hiệu ứng tích cực từ phong trào thi đua tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

05/02/2024 07:17:00

​Năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn KBNN Thanh Hóa đã phối hợp tích cực với Ban Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua. Qua đó, đơn vị kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương, các tập thể, cá nhân có những sáng kiến hay, cách làm sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

​Hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua tại Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh

24/01/2024 10:10:00

​Thời gian qua, Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh luôn chú trọng thực hiện tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động các cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cũng như hưởng ứng các phong trào thi đua, hoạt động do Công đoàn đơn vị và Công đoàn cấp trên phát động.

​Công đoàn Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên

24/01/2024 09:51:00

​Trong năm 2023, các hoạt động của Công đoàn Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính ghi nhận có nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt công tác, khẳng định vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên.

​Cán bộ, đoàn viên Cục Hải quan Hải Phòng thi đua hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

24/01/2024 09:48:00

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, năm 2023, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cục Hải quan Hải Phòng đã hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác. Năm 2024, cán bộ, đoàn viên Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục tham gia thi đua triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.