Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024

23/02/2024 14:39:00

Công đoàn Bộ Tài chính vừa ban hành Hướng dẫn số 38/HD-CĐ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong năm 2024.

​Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi

10/02/2024 07:00:00

​Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII tổ chức ngày 30/01/2024, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, trong thời gian tới, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn công đoàn để động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

​Tòa án xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công

05/02/2024 08:09:00

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 92/HD-TLĐ về công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ án lao động, việc lao động tại Tòa án, trong đó có nội dung thu hút nhiều sự quan tâm là yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

​Nội dung trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CĐ của Công đoàn Bộ Tài chính

05/02/2024 07:23:00

​Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng trong xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn của các cấp công đoàn.

​Tăng cường tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

24/01/2024 14:23:00

​Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024 để “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Tòa án tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

19/01/2024 16:03:00

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 92/HD-TLĐ về công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ án lao động, việc lao động tại Tòa án, trong đó có nội dung thu hút nhiều sự quan tâm là yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.