Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Công đoàn Bộ Tài chính năm 2024

23/02/2024 14:41:00

Ngày 21/02/2024, Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn số 41/HD-CĐ về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024.

​Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

21/02/2024 16:56:00

​Trải qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Ngày 5/2/2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

​Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024

21/02/2024 16:54:00

​Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 5/2/2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 18/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đẩy mạnh truyền thông các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

10/02/2024 15:12:00

Nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội về hoạt động công đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 25/HD-CĐVC triển khai công tác truyền thông các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đoàn viên Công đoàn Bộ Tài chính chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

19/01/2024 15:58:00

Ngày 16/01/2024, Công đoàn Bộ Tài chính có Công văn số 11/CV-CĐ gửi các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về việc sử dụng cờ Đảng

15/01/2024 11:35:00

Ngày 02/01/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-TLĐ thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.