Cục Hải quan Hà Nội thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024

Cục Hải quan Hà Nội thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024 17/04/2024 15:52:00 114

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cục Hải quan Hà Nội thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024

17/04/2024 15:52:00

Với vai trò là Trưởng Khối thi đua cụm 14 của TP. Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội đã tích cực tham gia ký kết Giao ước Thi đua năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Theo đó, cán bộ, công chức, người lao động của Cục nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác đột xuất được giao.

Cục Hải quan Hà Nội cùng các đơn vị Khối thi đua cụm 14 của TP. Hà Nội ký kết cam kết thi đua.

Trong những năm qua, Cục Hải quan Hà Nội cũng như các đơn vị thành viên của Khối thi đua cụm 14 đã luôn duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành phố và ngành dọc giao. Các phong trào thi đua nổi bật có thể kể đến như: Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào theo chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngành…

Đồng thời, các đơn vị thường xuyên tham mưu lãnh đạo Thành phố trong triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành với hiệu quả cao. Qua đó, đã góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Thành phố đã đề ra, góp phần ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Công đoàn đã tham mưu Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục làm tốt vai trò Trưởng khối thi đua cụm 14, trong đó, tham gia ký kết Giao ước Thi đua năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Theo đó, Cục Hải quan Hà Nội cùng 05 đơn vị thuộc Khối thi đua cụm 14 cam kết xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 và nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác đột xuất được giao, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đồng thời, phát động, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua bằng việc đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Thành phố.

Các đơn vị cam kết tích cực hưởng ứng tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và Thành phố phát động như: “Người tốt, việc tốt”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; phong trào “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”; “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố”.

Cùng với đó, các đơn vị thi đua xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tinh thần “Trách nhiệm - Kỷ cương - Chuyên nghiệp” nhằm tăng cường ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động quản lý Nhà nước và kinh doanh…

Cục Hải quan Hà Nội và các đơn vị cũng cam kết thi đua thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Nhà nước, người lao động và cộng đồng; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Các đơn vị trong Khối quyết tâm thực hiện nghiêm túc Quy chế và các Chương trình, Kế hoạch công tác của Khối thi đua cụm 14; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào hoạt động của Khối, tham gia đóng góp ý kiến nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối. Đồng thời, tăng cường công tác phối kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của các đơn vị thành viên Khối thi đua.

Viết Quang

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%