​Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”

​Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” 19/03/2024 17:28:00 220

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

​Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”

19/03/2024 17:28:00

Công đoàn Bộ Tài chính vừa có Công văn số 67/CV-CĐ gửi các công đoàn trực thuộc về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

image

Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức công đoàn trực thuộc căn cứ hướng dẫn này để tổ chức xét chọn đối tượng theo đúng tiêu chuẩn.

Công văn nêu rõ: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được tặng một lần cho các cá nhân. Những người đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” thì không xét tặng Kỷ niệm chương. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

Bên cạnh nội dung trên, các cấp công đoàn chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Về đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương, cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn phải là cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trở lên có thời gian công tác công đoàn từ đủ 20 năm trở lên. Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng; thời gian tham gia công tác không chuyên trách trong các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 để tính xét tặng.

Cá nhân thuộc đối tượng trên cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao trong 3 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương. Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương khi có 3 năm liên tục công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương.

Với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn, để được xét tặng Kỷ niệm chương cá nhân phải có công lao trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên gồm: Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; Vụ trưởng, Cục trưởng, Viện trưởng và tương đương trở lên; hoặc Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch hội đồng quản trị; Giám đốc, Hiệu trưởng; Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị, doanh nghiệp có số lượng từ 1000 đoàn viên công đoàn trở lên. Với nhóm cá nhân này, trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 5 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Luật Công đoàn.

Với các cá nhân thuộc đối tượng khác, để được xét tặng Kỷ niệm chương cần có thành tích xuất sắc trong củng cố quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn.

Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức công đoàn trực thuộc tổ chức xét chọn đối tượng theo đúng tiêu chuẩn và điều kiện đã quy định, lập hồ sơ gửi Công đoàn Bộ Tài chính trước ngày 15/5/2024.

PV.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%