​Thanh tra Bộ Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

​Thanh tra Bộ Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 19/03/2024 17:25:00 204

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

​Thanh tra Bộ Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

19/03/2024 17:25:00

Năm 2024, Thanh tra Bộ Tài chính thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, tăng cường hiệu quả, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh tra Tài chính (ngày 20/11/1945-20/11/2025)”.

Đại diện Lãnh đạo các Phòng thuộc Thanh tra Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Thời gian qua, Công đoàn Thanh tra Bộ Tài chính đã chú trọng tham mưu Lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động của Bộ Tài chính, chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; kịp thời động viên khích lệ cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn phát huy năng lực, trí tuệ, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn của người thanh tra; hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua tập trung vào mục tiêu hoàn thành công tác chuyên môn, lấy các nhiệm vụ cụ thể của chuyên môn làm nội dung thi đua; lượng hoá các tiêu thức, chỉ tiêu thi đua để đánh giá chính xác kết quả thi đua, hàng tháng các Phòng thuộc Thanh tra Bộ đánh giá, chấm điểm thi đua đối với từng cá nhân. Các hình thức, biện pháp triển khai tổ chức thi đua khen thưởng thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của Thanh tra Bộ và quy định của ngành Tài chính, không phô trương hình thức.

Trên cơ sở kế hoạch được lãnh đạo phê duyệt, hàng năm, Thanh tra Bộ Tài chính đều tổ chức lễ Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng để phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mục tiêu đề ra là đoàn kết, phát huy trí tuệ cá nhân, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá trong quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý và giải quyết công việc; nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật; Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, Công đoàn Thanh tra Bộ Tài chính đã tham mưu Lãnh đạo đơn vị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024, với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, tăng cường hiệu quả, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh tra Tài chính (ngày 20/11/1945-20/11/2025)”.

Thanh tra Tài chính hướng đến mục tiêu tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Nhiều chỉ tiêu phấn đấu đã được đề ra như: Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất được giao, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra; Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh các chỉ tiêu trên, Thanh tra Bộ Tài chính còn đặt mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 100% cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tài chính tích cực tham gia và gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; luôn có ý thức thực hiện nghiêm các Quy trình, quy chế, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, nội quy, kỷ luật của cơ quan; không sách nhiễu, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao và được khen thưởng.

PV.

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%