Cục Hải quan An Giang thi đua hưởng ứng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam

Cục Hải quan An Giang thi đua hưởng ứng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam 27/02/2024 16:39:00 152

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cục Hải quan An Giang thi đua hưởng ứng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam

27/02/2024 16:39:00

Cục Hải quan An Giang mới đây đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2025) và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VII.

https://files.customs.gov.vn/CustomsCMS/ckeditor/images/image(1446).png

Các đơn vị thuộc Cục Hải quan An Giang ký kết giao ước thi đua năm 2024

Năm 2024, Tổng cục Hải quan phát động thi đua với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Hải quan" và phong trào thi đua giai đoạn 2024-2025 hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành với chủ đề: “Chung sức, đồng lòng thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VII".

Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng cục Hải quan phát động, Cục Hải quan An Giang đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Hải quan" đến toàn thể công chức và người lao động trong Cục. Theo đó, Cục Hải quan An Giang đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu phấn đấu gồm: Công chức, người lao động Cục Hải quan An Giang nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Toàn Cục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Công chức, người lao động Cục Hải quan An Giang tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau; Vận hành Hệ thống công nghệ thông tin hải quan góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành Hải quan.

Cục Hải quan tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo hiệu quả trong việc kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng giả, các chất ma túy qua biên giới; Nghiên cứu, đổi mới tổ chức và hoạt động chuyên sâu đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan An Giang xây dựng, phát triển đội ngũ công chức hải quan có trình độ chuyên môn sâu, hoạt động liêm chính, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị hiện đại, đủ về số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng mô hình quản lý hải quan hiện đại; Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt, tìm hiểu quy định pháp luật trong thực hiện thủ tục hải quan, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, kịp thời giải quyết các phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Các đơn vị cũng tăng cường tổ chức các phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục quán triệt, thực hiện, hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phát động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của công chức, người lao động, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cục Hải quan An Giang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước; Quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo đúng quy định của pháp luật; giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm năm sau cao hơn năm trước; Tăng cường kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, thanh tra – kiểm tra góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Thanh Bình

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%