Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Công đoàn Bộ Tài chính năm 2024

Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Công đoàn Bộ Tài chính năm 2024 23/02/2024 14:41:00 337

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Công đoàn Bộ Tài chính năm 2024

23/02/2024 14:41:00

Ngày 21/02/2024, Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn số 41/HD-CĐ về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024.

Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu các công đoàn trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác nữ công.

Theo Hướng dẫn, chủ đề hoạt động của công tác nữ công năm 2024 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào công tác nữ công, thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024), 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994-2/7/2024)”.

Công đoàn Bộ Tài chính đã hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024. Theo đó, cụ thể hoá việc thực hiện những chỉ tiêu, nội dung liên quan đến công tác nữ công trong Nghị quyết Đại hội XXVI Công đoàn Bộ Tài chính, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động đặc biệt tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 – 02/7/2024), 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) và 75 năm thành lập Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (02/1949-02/2024). 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò tham mưu của Ban nữ công cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ CBCCVCLĐ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. 

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được đề ra là chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động để kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, bức xúc của nữ CBCCVCLĐ, những bất cập trong thực thi chính sách lao động nữ. Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CBCCVCLĐ. 

Cùng với đó, các cấp công đoàn tăng cường phối hợp, đề xuất xây dựng và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của nữ đoàn viên, người lao động. Trọng tâm là chính sách đối với lao động nữ, đảm bảo bình đẳng giới được quy định trong Bộ Luật lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động và các văn bản liên quan. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, nội dung trọng tâm khác là thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, người lao động, nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. Vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, tổ chức các hoạt động về chăm sóc sức khỏe sinh sản đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện làm việc và sinh hoạt của nữ đoàn viên, người lao động. 

Cùng với đó, các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong xây dựng, thực thi quy định về bình đẳng giới, đảm bảo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu các cấp công đoàn căn cứ tình hình cụ thể của từng đơn vị, Ban Chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động nữ công năm 2024. 

Các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024, tổ chức các hoạt động thi đua trong nữ CBCCVCNLĐ chào mừng các ngày lễ lớn, các ngày lễ kỷ niệm trong năm và lưu tại Công đoàn đơn vị để làm cơ sở xét khen thưởng và xét thi đua công đoàn hàng năm. 

Đồng thời, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về Công đoàn Bộ Tài chính kết quả thực hiện trong năm. Theo đó, báo cáo sơ kết 06 tháng và báo cáo tổng kết năm được lồng ghép vào Báo cáo tổng kết công đoàn hàng năm của công đoàn đơn vị, nội dung báo cáo ngắn gọn, có số liệu cụ thể (bao gồm số nữ đoàn viên/ tổng số đoàn viên, số nữ CBCC là lãnh đạo các cấp, số nữ đoàn viên là đảng viên và trình độ chuyên môn ....), đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị.

PV.

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%