​Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

​Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 21/02/2024 16:56:00 541

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

​Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

21/02/2024 16:56:00

Trải qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Ngày 5/2/2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và toàn xã hội về truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam và của giai cấp công nhân Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong gần một thế kỷ hình thành và phát triển; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các hoạt động kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị.

Kế hoạch số 17/KH-TLĐ nêu rõ nội dung các hoạt động gồm:

Một là, tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Tùy theo điều kiện, các liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu 95 năm Công đoàn Việt Nam.

Hai là, tổ chức triển khai “Tháng cao điểm kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, kết nạp đoàn viên “Đợt 95 năm Công đoàn Việt Nam”; phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

Ba là, triển khai Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 27/12/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức phát động và triển khai rộng khắp các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác như: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong CNVCLĐ cả nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, tìm tòi các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2024. Tùy theo điều kiện, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đăng ký công trình hoặc gắn biển công trình chào mừng 95 năm kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Bốn là, tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ công đoàn; tổ chức trùng tu, tôn tạo, dâng hương, báo công tại các di tích gắn với lịch sử hình thành, phát triển của Công đoàn Việt Nam, công đoàn địa phương, ngành; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn. Tùy theo điều kiện, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng sách lịch sử công đoàn của địa phương, ngành mình.

Năm là, tổ chức tôn vinh, biểu dương, tri ân cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu, có thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, trong xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Sáu là, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, nguyên cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức “Bữa cơm công đoàn” đồng loạt trong các cấp công đoàn, tập trung tại công đoàn cơ sở trong tuần diễn ra kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (từ 22 - 28/7/2024).

Các hoạt động kỷ niệm cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm: Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV và tổ chức Hội nghị biểu dương 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ V; Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” theo hình thức trực tuyến và sân khấu hóa, kết hợp tìm hiểu truyền thống 95 năm Công đoàn Việt Nam…

Bên cạnh đó, đối với các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, căn cứ Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tình hình cụ thể của ngành, địa phương, ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam ở cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm tại các cấp Công đoàn trực thuộc. Trong trường hợp công đoàn cấp mình kỷ niệm năm tròn, Ban thường vụ công đoàn địa phương, ngành, đơn vị bám sát Nghị định số 111/2018/NĐ-CP để ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm phù hợp.

Các cấp công đoàn nghiên cứu đề xuất, tổ chức trùng tu, tôn tạo các di tích gắn với lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên địa bàn; các di tích lịch sử gắn với lịch sử hình thành và phát triển của LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở căn cứ Kế hoạch của Tổng Liên đoàn và kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thực tiễn tình hình đơn vị, cơ sở, triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam phù hợp.

Ngoài công tác tuyên truyền và chương trình “Bữa cơm công đoàn”, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở tổ chức được ít nhất 01 hoạt động chào mừng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Minh Tú

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%