​Công chức, đoàn viên Công đoàn Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật lao động và văn hóa công sở

​Công chức, đoàn viên Công đoàn Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật lao động và văn hóa công sở 16/02/2024 16:59:00 298

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

​Công chức, đoàn viên Công đoàn Tổng cục Thuế tăng cường kỷ luật lao động và văn hóa công sở

16/02/2024 16:59:00

Hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ Tài chính, trong những năm qua, Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế đã tích cực triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, người lao động ngành Thuế thực hiện văn hóa công sở”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Kỷ luật lao động và văn hóa công sở luôn được ngành Thuế đặc biệt quan tâm để thực hiện giá trị cốt lõi “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua “Cán bộ công chức, người lao động ngành Thuế thực hiện văn hóa công sở” được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong toàn Ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm, gắn với vai trò, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu để tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. Phong trào thi đua đã đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện văn hóa công sở, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm túc các thủ tục quy định trong lĩnh vực thuế để giảm thiểu thấp nhất về thời gian, đi lại, chi phí hành chính liên quan trực tiếp tới người nộp thuế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý người nộp thuế; Tổ chức các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, đa dạng để tập hợp những thế mạnh của từng cán bộ, đoàn viên; Đổi mới tư duy nhận thức từ quản lý người nộp thuế sang tư duy phục vụ người nộp thuế với thái độ văn minh, lịch sự, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị phát động.

Để quyết tâm tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực, căn cứ vào đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, cụ thể hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người đứng đầu đơn vị cũng như trong từng cán bộ về Phong trào thi đua tạo sự đồng thuận nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của từng đơn vị; Thực hiện nghiêm và có hiệu quả việc cải cách hành chính gắn với các quy định thực hiện văn hóa công sở.

Cán bộ , đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành thi đua xây dựng cơ quan văn minh, thân thiện, “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” gương mẫu, trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế, phục vụ nhân dân với trách nhiệm cao; Rà soát, nghiên cứu sửa đổi các nội quy, quy chế làm việc của từng đơn vị theo hướng cải cách hành chính nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức, văn hóa công sở.

Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ nhằm phục vụ các đối tượng nộp thuế nhanh chóng, chính xác, kịp thời; Lồng ghép các cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuyên môn hoặc sinh hoạt các tổ chức đoàn thể với các hình thức phù hợp với từng đơn vị để tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Qua phong trào thi đua giúp phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những sáng kiến, đề tài khoa học, để tôn vinh những tập thể, cá nhân. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và đơn vị.

Trong thời gian tới, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, thực hiện kỷ luật lao động và văn hóa công sở.; Chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật lao động và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc;. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Thông báo số 1131/TB-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông báo số 1037/TB-TCT ngày 15/12/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương lao động, văn hóa công sở và các quy định, chỉ đạo có liên quan.

Đồng thời, các đơn vị trong ngành Thuế tiếp tục tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công vụ định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật lao động và văn hóa công sở trong quá trình thực thi công vụ...

PV

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%