Hỏi:
Kính gửi bộ tài chính, tôi xin có câu hỏi như sau: Tháng 03/2022 Tôi có nộp tờ khai 03/TNDN-Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT80/2021) kỳ tính thuế năm 2021. Trong quá trình nộp, tôi đã chọn sai ngày bắt đầu năm tài chính trong phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán từ 1/4/2021 đến 30/03/2022 dẫn đến việc nộp sai kỳ hạch toán Thuế TNDN(TT80/2021) mà từ khi thành lập Công ty tới giờ, chúng tôi đang áp dụng năm tài chính là từ 01/01 đến ngày 31/12. Ngày 25/03/2023, Tôi có nộp tờ khai 03/TNDN-Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT80/2021) kỳ tính thuế năm 2022 thì trên hệ thống điện tử có báo lỗi do sai kỳ quyết toán. Tôi có gọi điện cho bên cơ quan thuế chi cục yên phong từ sơn và được hướng dẫn làm công văn xóa bỏ tờ khai 03/TNDN năm 2021 và nộp lại. Tại thời điểm phát hiện, chúng tôi đã làm công văn xin hủy tờ khai 03/TNDN-Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT80/2021) kỳ tính thuế năm 2021 với mã giao dịch 11320220129089275 nộp ngày 25/03/2022 để phù hợp với kỳ năm tài chính của đơn vị là từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 dẫn đến việc nộp chậm tờ khai 03/TNDN-Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT80/2021) kỳ tính thuế năm 2021. Chính vì lý do trên, tôi đã bị chậm tờ khai năm 2021 và có quyết định xử lý với lý do là quá 90 ngày. Tôi xin hỏi vấn để trên sẽ giải quyết vấn đề trên như thế nào Rất mong được nhận câu trả lời thỏa đáng ạ. xin chân thành cảm ơn ạ
07/06/2023
Trả lời: