Hỏi:
Kính gửi Tổng Cục Thuế tôi có trường hợp này xin được giải đáp: -Tôi có hóa đơn lập ngày 30/06/2022, ký số vào ngày 01/07/2022, tôi khai thuế vào quý 2/2022. - Hóa đơn lập ngày 30/09/2022, ký số vào ngày 03/10/2022, tôi đã kê khai thuế vào quý 3/2022 - Hóa đơn lập ngày 31/12/2022, ký số vào ngày 05/01/2023, tôi đã kê khai vào quý 4 năm 2022 Vậy tôi kê thuế như vậy có sai không? Nếu trường hợp sai thì tôi phải điều chỉnh khai thuế bổ sung như thế nào để cho đúng bản chất, trường hợp hóa đơn ký ngày 31/12/2022, ký số vào 05/01/2023, tôi có được ghi nhận chi phí vào năm 2022 không? Kính mong TCT giải đáp thắc mắc. Tôi chân thành cảm ơn.
02/06/2023
Trả lời:

- Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 10 quy định về nội dung của hóa đơn:

“...

9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

...”

Trường hợp hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì:

- Người bán thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo thời điểm lập hóa đơn;

- Người mua thực hiện kê khai thuế tại thời điểm nhận hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Độc giả căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu hàng hóa, dịch vụ do Công ty của Độc giả cung cấp và các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả cung cấp hồ sơ liên quan đến vướng mắc và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.