Hỏi:
Kính chào Bộ Tài Chính Tôi có thắc mắc: Tôi nhận quyết định hoàn thuế vào lúc 16h04 ngày 05/05/2023.Nhưng đến hiện tại ngày 11/05/2023 tôi vẫn chưa nhận được tiền hoàn. Tôi đã tra thông tư 80/2021/TT-BTC, Căn cứ tại khoản 2 Điều 37 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến. Tôi muốn hỏi trường hợp của tôi phải chờ đến bao lâu mới nhận được tiền hoàn và có được tính lãi trả chậm hay không! Tôi xin cảm ơn Trân trọng.
02/06/2023
Trả lời: