Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính Năm 2022 tôi có thu nhập phát sinh thuế , tôi có làm hoàn thuế vào ngày 08/04/2023 , hiện hồ sơ hoàn thuế Cơ quan thuế đã chấp nhận và gửi quyết định hoàn thuế vào email cho tôi MST : 8415966966 Số thông báo : 62/QD-CCT-KDT Nhưng tới nay đã quá 14 ngày vẫn chưa nhận được số tiền thuế nộp dư vào tài khoản ngân hàng, Kính mong Bộ Tài Chính giải đáp thắc mắc, Trân Trọng
25/05/2023
Trả lời:

            Ngày 24/4/2023, Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái (gọi tắt là Chi cục Thuế) đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2022 của ông Trần Tuấn Hải và có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế. Ngày 26/04/2023, Chi cục Thuế đã ban hành quyết định hoàn thuế TNCN gửi cho ông Trần Tuấn Hải, đồng thời tạo lệnh hoàn tiền chuyển điện tử sang Kho bạc huyện Ninh Sơn. Ngày 11/5/2023 ông Trần Tuấn Hải có điện thoại đến Chi cục Thuế phản ánh chưa nhận được tiền hoàn thuế.

Nguyên nhân: Do sơ suất, Kho bạc nhà nước huyện Ninh Sơn sót lệnh hoàn nên chưa thực hiện hoàn thuế kịp thời cho ông Trần Tuấn Hải.

Khắc phục: Ngay sau khi phát hiện sai sót, Chi cục Thuế đã kịp thời liên hệ và Kho bạc đã hoàn trả hồ sơ, đồng thời Chi cục Thuế thực hiện lại lệnh hoàn tiền ngay trong ngày 11/5/2023. Ngày 12/5/2023, ông Hải đã xác nhận nhận được số tiền hoàn thuế chuyển vào tài khoản ông Hải.