Hỏi đáp CSTC

Sau khi bạn vào trang https://mof.gov.vn/hoidapcstc/ bạn sẽ thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tìm kiếm câu hỏi, trả lời liên quan đến nội dung độc giả quan tâm

Nhấn chọn "Tìm kiếm" trên màn hình trang chủ

Sau đó, bạn nhập nội dung câu hỏi rồi nhấn chọn "Tìm kiếm"

Hoặc bạn có thể tìm kiếm theo lĩnh vực bằng cách chọn lĩnh vực rồi nhấn chọn "Tìm kiếm".

Sau khi tìm kiếm, bạn sẽ thấy các câu hỏi gợi ý. Muốn xem câu trả lời bạn hãy nhấn chọn "Xem trả lời"

Phần trả lời cho câu hỏi

Bước 2: Gửi câu hỏi

Bạn vẫn chưa hài lòng với các câu hỏi gợi ý hoặc chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho trường hợp của mình? Hãy gửi câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi.

Bạn nhấn chọn "Gửi câu hỏi", sau đó nhập các thông tin cần thiết và nhấn "Gửi". Hệ thống sẽ báo xác nhận và gửi mã câu hỏi qua email của bạn.

Bước 3: Tra cứu tình trạng xử lý câu hỏi

Bạn có thể sử dụng email hoặc mã câu hỏi đã được hệ thống gửi vào email của bạn để tra cứu câu hỏi.

Bước 4: Đánh giá phản hồi

Sau khi xem câu trả lời độc giả có thể đánh giá chất lượng câu trả lời

Bước 5: Đăng ký - đăng nhập

Độc giả có thể đăng ký tài khoản để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho lần gửi câu hỏi tiếp theo.

Đôc giả sau khi đăng nhập hệ thống có thể xem trạng thái câu hỏi đã gửi, xem lịch sử câu hỏi đã gửi, giảm bớt thao tác điền thông tin khi sử dụng hệ thống.

Để đăng ký tài khoản , độc giả nhấn vào phần đăng ký. Sau khi nhập thông tin các dòng và bấm đăng ký, bạn vào email vừa đăng ký để kích hoạt tài khoản.