Skip to content
Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính: Công ty tôi (Công ty con - hạch toán độc lập) đang muốn bổ nhiệm một người (hiện đang là nhân viên kế toán theo HĐLĐ cho Công ty mẹ) làm Kế toán trưởng. Cho hỏi: 1) Việc bổ nhiệm này có vi phạm quy định của pháp luật hay không? 2) Người này có bị xem là đang hành nghề dịch vụ kế toán cho hai công ty khác nhau và phải có chứng chỉ hành nghề kế toán không? 3) Nếu không, người này có buộc phải ký kết HĐLĐ với Công ty con hay không? Tôi xin cảm ơn Bộ.
01/11/2019
Trả lời:

1. Về việc làm kế toán/kế toán trưởng tại nhiều công ty

Điều 21 Bộ Luật lao động 2012 quy định người lao động có thể ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã quy định tại hợp đồng lao động đã ký kết với người sử dụng lao động.

Như vậy, quy định của pháp luật về lao động hiện hành không cấm người lao động làm việc tại nhiều đơn vị khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty bổ nhiệm người đang làm kế toán tại đơn vị khác làm kế toán trưởng tại đơn vị mình thì người được bổ nhiệm kế toán trưởng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng theo quy định tại Điều 54 Luật kế toán 2015 và phải tuân thủ theo các quy định về giao kết hợp đồng lao động của pháp luật.

2. Về hành nghề dịch vụ kế toán

Theo quy định tại Luật kế toán 2015 thì kế toán viên hành nghề là người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì trường hợp Quý độc giả mô tả không phải là kế toán viên hành nghề theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Quý độc giả nghiên cứu./.

Gửi phản hồi: