Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Thưa quý bộ. Tôi đang công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyên. Trong quá trình công tác tôi có vướng mắc tại chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn theo thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016. Chi phí thẩm tra quyết toán được thanh toán trước hay sau khi có QĐ phê duyệt quyết toán vốn mới được thanh toán. CT Đang trinh phê duyệt quyết toán tại phòng tài chính kế hoạch, nhưng Kho bac, yêu cầu chỉ được thanh toán sau khi có QĐ phê duyệt. KB hướng dẫn như vậy có đúng không, Theo niên độ kế hoạch vốn chỉ được thanh toán đến 30/1 năm sau năm kế hoạch. nếu CT hoàn thành bàn giao ngày 25/1 thì không kịp để thanh toán chi phí TT QT vốn. Xin Quý bộ giải đáp thắc mắc để đơn vị có hướng thực hiện theo quy định. Cảm ơn quý bộ !
15/08/2019
Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước quy định quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán như sau:

          a) Khi thực hiện thẩm tra, cơ quan chủ trì thẩm tra có văn bản đề nghị chủ đầu tư thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này.

          .....................................................

b) Cơ quan chủ trì thẩm tra, quyết toán được sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo tỷ lệ tại khoản 1 Điều này, chi tiêu theo các nội dung quy định tại điểm a khoản này. Khoản kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã được cơ quan kiểm soát thanh toán theo quy định, khi cơ quan thẩm tra chưa sử dụng hết trong năm, được phép chuyển sang năm sau để thực hiện.”

Căn cứ quy định nêu trên, theo yêu cầu của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo văn bản đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Do vậy, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chỉ thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành là chưa phù hợp với quy định trên của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: