Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Tôi có một số thắc mắc sau đây xin được Quý cơ quan giải đáp: Tại Phụ lục II.2 “Chỉ tiêu thông tin khai báo đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và chứng từ kèm theo” ban hành kèm theo TT 39/2018/TT-BTC sửa đổi TT38/2015/TT-BTC, phần hướng dẫn chỉ tiêu 2.38 về “Phương thức thanh toán” có sự thay đổi so với TT 38. Theo đó 2 phương thức thanh toán là “Chuyển tiền bồi hoàn bằng điện” và “T/T” trước đây được khai chung là TTR, nay được tách ra là TTR và KC. Xin hỏi: 1. Điểm khác nhau giữa 2 phương thức thanh toán “Chuyển tiền bồi hoàn bằng điện” và “T/T” là như thế nào? 2. Nếu hợp đồng mua bán quy định sau khi Bên Bán giao hàng và cung cấp Bill tàu thì Bên Mua thực hiện thanh toán cho Bên Bán 100% tiền hàng vào tài khoản của Bên Bán theo thông tin ghi trong hợp đồng. Xin hỏi trường hợp này phương thức thanh toán đúng phải là “T/T” hay “Chuyển tiền bồi hoàn bằng điện”? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý cơ quan. Xin chân thành Cảm ơn.
12/03/2019
Trả lời:

Tổng cục Hải quan đã trao đổi với Ngân hàng nhà nước về các phương thức thanh toán qua ngân hàng, theo đó:

- Chuyển tiền là phương thức thanh toán được thực hiện khi khách hàng của ngân hàng (người chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ở một địa điểm nhất định. Hiện nay, việc chuyển tiền bằng điện (TT- là từ viết tắt của Telegraphic Transfer) được các ngân hàng thương mại chuyển qua mạng SWIFT hoặc hệ thống điện tín.

- Chuyển tiền bồi hoàn bằng điện (TTR- là từ viết tắt của Telegraphic Transfer Reimbursement) được áp dụng trong thanh toán thư tín dụng (L/C) khi trong thư có điều khoản quy định cho phép Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng sau khi kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, phù hợp với những điều kiện đã quy định trong L/C thì được phép điện đòi tiền Ngân hàng mở L/C hay một Ngân hàng chỉ định trong thư tín dụng.

Trường hợp độc giả còn vướng mắc liên quan đến hai phương thức thanh toán này thì đề nghị liên hệ với Ngân hàng nhà nước để được hướng dẫn cụ thể.

Gửi phản hồi: