Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài(Sau đây gọi tắt là “PMVN”), MST: 0314461146, Giấy phép kinh doanh số: 0314461146 – KD được cấp ngày 17/7/2017 là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Trong quá trình thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ, công ty PMVN gặp phải vướng mắc liên quan đến xác định hình thức bán buôn, bán lẻ, quyền nhập khẩu mà công ty đang chuẩn bị kinh doanh khi áp dụng nghị định 09/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 1. Theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 điều 3 nghị định 09/2018/NĐ-CP “6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ. 7. Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, đổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.” Vậy trường hợp công ty PMVN nhập 3 máy ép nhựa có HS code: 84771039 để bán cho công ty A-công ty chuyên sản xuất các chi tiết bằng nhựa. Vậy hoạt động kinh doanh bán máy cho công ty A được gọi là hoạt động bán buôn hay bán lẻ, công ty PMVN xin chờ ý kiến, hướng dẫn từ Bộ Tài Chính và các cơ quan ban ngành liên quan. 2. Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 7 nghị định 09/2018/NĐ-CP “2. Tổ chức kinh tế có vồn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam, theo các điều kiện sau: a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ, được bán buôn, bán lẻ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.” Và theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty PMVN có đăng ký 02 mã ngành kinh doanh 4690 và 4799 với nội dung như sau: “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (chi tiết hàng hóa và nội dung hoạt động theo quy định tại Giấy phép kinh doanh” Trong Giấy phép kinh doanh của Công ty PMVN không có đăng ký HS code của máy ép nhựa, vậy theo nghị định 09/2018, công ty chúng tôi có được phép nhập khẩu 3 máy ép nhựa với những nội dung đăng kí tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không? Nếu với những giấy tờ đăng ký hiện tại, công ty PMVN có thể tiến hành việc nhập máy ép nhựa về kinh doanh ở Việt Nam thì chúng tôi xin giữ nguyên các giấy tờ hiện có. Trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung giấy tờ để được áp dụng những quy định mới trong Nghị định 09/2018/NĐ-CP, chúng tôi xin Bộ hướng dẫn để công ty PMVN có thể thực hiện quyền nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật. Nghị định 09/2018/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 được đánh giá là có nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI đang tiến hành hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Nhưng trong quá trình thực hiện theo nghị định, chúng tôi gặp hai vướng mắc như trên. Do vậy, Công ty PMVN mong muốn quý cơ quan có những hướng dẫn cho hai trường hợp thực tế mà chúng tôi đang gặp phải nhằm để công ty chúng tôi sớm tiến hành hoạt động kinh doanh theo đúng thủ tục và quy định. Trên đây là những vướng mắc của Công ty chúng tôi, rất mong Quý Bộ hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc. Công văn phản hồi xin vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty TNHH Pla Matels Việt Nam, Unit BC-1101, tầng 11, tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM hoặc thư điện tử đến email: danng
28/01/2019
Trả lời:

1. Về xác định hoạt động bán buôn hay bán lẻ:

          Căn cứ quy định tại khoản 6, 7 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 và công văn số 4248/BCT-KH ngày 30/5/2018, hoạt động bán buôn, bán lẻ được hiểu như sau:

          - Bán buôn là hoạt động bán hàng cho thương nhân, tổ chức khác không bao gồm bán trực tiếp cho người mua để sử dụng vào mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của các cá nhân, gia đình.

          - Bán lẻ là hoạt động bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để sử dụng cho sinh hoạt cá nhân, gia đình.

          2. Về nhập khẩu máy ép nhựa để kinh doanh

          Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018:

“Điều 5. Cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

1. Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

a) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

b) Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

c) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

d) Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

đ) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

e) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;

g) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

h) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

i) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Điều 6. Các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh

1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.”

Như vậy, công ty cần thực hiện đăng ký các hoạt động thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh hoặc Bộ Công thương (đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định 09/2018/NĐ-CP) để được hướng dẫn cụ thể.

Gửi phản hồi: