Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi thường trú, công tác và có mã số thuế ở cơ quan thuế địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo tôi tham khảo Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 42. Hồ sơ hoàn nộp thừa

1.b) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định”.

Khi tôi thực hiện hoàn thuế cá nhân trực tiếp (thực hiện trên tờ khai trực tuyến Hệ thống iCanhan v3.7.3 tại https://thuedientu.gdt.gov.vn/, trên web cũng không còn mục gửi kèm tệp phụ lục chứng từ (khi tôi thực hiện hoàn thuế 2021 thì trên web vẫn có và tôi từng thực hiện việc gửi kèm tệp tin chứng từ nhưng bây giờ thì không có mục này nữa). Tuy nhiên, yêu cầu hoàn thuế của tôi bị từ chối do Chi cục Thuế huyện yêu cầu tôi trình chứng từ hoàn thuế, thư xác nhận thu nhập...

Cho tôi hỏi, yêu cầu của đơn vị thuế như vậy có đúng không?

Một số cơ quan khi chi trả tiền công không chủ động cấp chứng từ (ví dụ: Tôi có tiền công từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang khi chấm thi tuyển sinh lớp 10, tuy đã khấu trừ thuế tại nguồn, nhưng việc một cá nhân trực tiếp đến cơ quan cấp Sở xin một chứng từ như thế hoàn toàn không khả thi). Do đó, tôi không thể có đủ các chứng từ tiền lương, tiền công, chứng từ khấu trừ thuế.

Mặt khác, trên ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục Thuế phát hành, mọi thông tin quyết toán thuế cá nhân đều hiển thị đầy đủ, và theo ý kiến của tôi cơ quan thuế các cấp hoàn toàn nắm được mọi khoản thuế đã khấu trừ, vậy chứng từ thuế (bản giấy in) có thực sự cần thiết?

Vậy, việc yêu cầu hoàn thuế của tôi có phải không thực hiện được và sẽ không nhận được tiền thuế thừa đúng không? 

11/06/2024
Trả lời:


Gửi phản hồi: