Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Cục quản lý, giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính: Tôi muốn hỏi về thủ tục giải quyết quyền lợi của Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới đối với bên thứ 3. Nội dung như sau: Vào ngày 17/01/2024, con trai tôi điều khiển xe máy (có nồng độ cồn) xảy ra va chạm với 01 chiếc xe máy do 01 người người đàn ông điều khiển. Hậu quả làm người đàn ông đó tử vong. Con tôi hiện tại đang bị tạm giam chờ điều tra. Con tôi có mua bảo hiểm TNDS bắt buộc, vào thời điểm xảy ra tai nạn vẫn còn hiệu lực bảo hiểm. Nay, vì con tôi đang bị tạm giam, không thể làm hồ sơ thông báo yêu cầu bồi thường để hỗ trợ phần nào cho bên bị nạn (bên thứ 3), cũng như có thể có được sự khoan hồng, giảm án cho con trai tôi. Vậy tôi có thể thay con trai tôi, đứng ra làm việc với công ty bảo hiểm hay không ? Kính mong Cục quản lý, giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính có thể hướng dẫn tôi cách thức thay con trai tôi chuẩn bị thủ tục, hoàn thành hồ sơ đầy đủ nhất để có thể giải quyết bồi thường bảo hiểm TNDS bắt buộc. Tôi xin chân thành cảm ơn !
05/06/2024
Trả lời:

Trả lời Câu hỏi số 270524-19 của độc giả Lương Đình Võ về thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) có ý kiến như sau:

          - Theo điểm e khoản 1 Điều 9 Luật Thi hành tạm giam, tạm giữ 2015: 1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây: e) Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự;”.

          - Theo khoản 1 Điều 138 Bộ Luật dân sự 2015: 1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”.

          - Theo điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP: “2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: đ) Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xecơ gii mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồnt quá mc trsbình thưng theo hưng dn ca BY tế; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.”.

          - Theo khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm:Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

1. Khi tai nạn xảy ra, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải có trách nhiệm:

a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm vào đường dây nóng để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn.

b) Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

c) Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 13 Nghị định này.

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung cấp.

2. Khi nhận được thông báo về tai nạn, trong vòng 1 giờ doanh nghiệp bảo hiểm phải hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm các biện pháp bảo đảm an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thứ ba và các bên liên quan trong vòng 24 giờ tổ chức thực hiện việc giám định tổn thất xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm.”.

- Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập tài liệu quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 13 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP:

5. Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với người thứ ba và hành khách hoặc trường hợp cần xác minh vụ tai nạn có nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người thứ ba, bao gồm: Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai nạn.

6. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền..

Đề nghị độc giả căn cứ quy định pháp luật nêu trên để nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính xin thông tin tới độc giả Lương Đình Võ./.

Gửi phản hồi: