Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: - Bộ Tài Chính - Tổng Cục thuế Tôi có vương mắc việc xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023 muốn hỏi Tổng Cục thuế như sau: - Năm 2023 tôi chỉ có 1 nguồn thu nhập từ tiền lương tiền công từ tháng 1 đến 10/2023, tháng 11-12/2023 không có thu nhập tại đâu. - Tháng 2/2024 tôi bắt đầu có thu nhập tại nơi đang làm việc (hiện tại đang tính giảm trừ gia cảnh bản thân tại đây) => Tôi đã nộp hồ sơ quyết toán thuế về cơ quan thuế nơi cư trú nhưng được yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế. Sau khi giải trình, cán bộ thuế hướng dẫn tôi nộp hồ sơ quyết toán về cơ quan quản lý thuế công ty hiện tại đang làm việc. Tôi đã làm thủ tục hủy tờ khai, hủy hồ sơ hoàn và nộp lại tờ khai quyết toán thuế về cơ quan quản lý thuế công ty tôi đang làm việc. Tuy nhiên, tôi nhận được thông báo không chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế với lý do: kê khai sai chỉ tiêu 15,16,17,18 trên tờ khai quyết toán thuế (các chỉ tiêu này được hệ thống thuế điện tử hổ trợ tự động xác định khi tôi chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán), xác định sai nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế. Tổng Cục thuế cho tôi hỏi trường hợp của tôi nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023 là cơ quan thuế nào và hồ sơ cần đính kèm khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì (ngoài chứng từ khấu trừ thuế TNCN). Rất mong nhận được phản hồi của Tổng Cục thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn!
11/06/2024
Trả lời:


Gửi phản hồi: