Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính, Cơ quan Thuế Tôi có làm quyết toán thuế TNCH năm 2023 và có nhận được mail đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế vào ngày 12/4/2024. Tuy nhiên cho đến nay là 23/5/2024, tôi vẫn chưa nhận được bất kì thông tin nào tiếp theo về tình hình hoàn thuế của tôi. Tôi mong Bộ tài chính giúp tôi giải quyết và có phản hồi sớm nhất. Tôi xin trân thành cảm ơn - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục thuế khu vực Lê Chân-Dương Kinh quận Lê Chân - Mã giao dịch điện tử của hồ sơ: 11020240012229633
30/05/2024
Trả lời:
Gửi phản hồi: