Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin chào BTC Tôi có câu hỏi thắc mắc về chính sách thuế: Tôi tự nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN online, sau đó cơ quan thuế có trả thông báo không chấp nhận với lý do: Nộp sai nơi cơ quan thuế quyết toán. Theo Khoản 8, Điều 11 NĐ 126/2020/NĐ-CP. Tôi liên hệ cơ quan thuế thì được hướng dẫn là nộp công văn hủy hồ sơ hoàn và nộp đúng nơi theo quy định. Tôi xin hỏi BTC là: Thủ tục Hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN được quy định ở đâu? Thời hạn giải quyết thủ tục này là bao lâu. Tôi xin cảm ơn.
11/06/2024
Trả lời:
Gửi phản hồi: