Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi : Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế Công ty tôi có nhập khẩu hàng hóa là xe ô tô quà biếu, tặng thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính, quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan Hải quan, trong quá trình nhập khẩu đã được cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan (trị giá tính thuế) theo quy định của pháp luật về Hải quan để tính các khoản thuế phải nộp gồm thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT. Công ty đã nộp đầy đủ các loại thuế này trước khi thông quan. - Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT. - Căn cứ Điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 14 Thông tư 219/2013 ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT. - Căn cứ Điểm 1, Điểm 2 Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. - Căn cứ Điều 4 Luật thuế Tiêu thụ đặt biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Kính hỏi Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế như sau: 1. Về thuế GTGT đầu vào khâu nhập khẩu: Thuế GTGT đầu vào đã nộp khâu nhập khẩu có được kê khai khấu trừ không? và Công ty kê khai như sau có đúng quy định về thuế GTGT không? + Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào làm TSCĐ: Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào 160.000.000 đồng, tương ứng cho giá trị 1,6tỷ; số thuế GTGT vượt trên 1,6tỷ không được khấu trừ chuyển vào nguyên giá. + Đối với hàng hóa nhập khẩu về bán ngay (Cty có chức năng kinh doanh mua bán ô tô): Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào toàn bộ. 2. Về thuế TTĐB: + Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào làm TSCĐ: Cty đã đăng ký sử dụng, và trích khấu hao TSCĐ, sau đó thanh lý TSCĐ thì có phải kê khai nộp thuế TTĐB bán ra không? (Vì tại thời điểm bán ra Công ty đã trở thành người tiêu dùng ô tô, nên có phải không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB bán ra được quy định tại Điều 4 Luật thuế Tiêu thụ đặt biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008.) Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào
05/06/2024
Trả lời:
Gửi phản hồi: