Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty tôi đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có trụ sở chính tại thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận, Công ty chúng tôi gặp vướng mắc về thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động xây dựng; Theo quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản ( Thông tư 156/2013/TT-BTC) và 1% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản (Thông tư 80/2021/TT-BTC) Theo tôi được biết đối với những công trình thuộc địa bàn tỉnh khác thì phần thuế này sẽ kê khai trên tờ khai GTGT KD ngoại tỉnh 05/GTGT. Tuy nhiên những công trình cùng tỉnh nhưng khác huyện thì phần thuế này sẽ được kê khai vào đâu hay tự động được bù trừ khi nộp thuế vào NSNN .Trong khi những công trình công ty tôi xây dựng tại huyện khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận khi thanh toán khối lượng vẫn được các kho bạc NN trừ thuế 2%, 1% nhưng số tiền này lại không được bù trừ vào số thuế mà công ty đã nộp NSNN. Kính mong quý Anh chị tư vấn giải thích giúp tôi hiểu rõ vấn đề này theo TT 156/2013/TT-BTC và TT 80/2021/TT-BTC hiện nay như thế nào. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào!
19/04/2024
Trả lời:
Gửi phản hồi: