Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gởi: Lãnh đạo Bộ Tài chính Tôi tên Phạm Văn Hải, sinh ngày 25/4/1963, vào ngành ngày 28/7/1983, hiện đang công tác tại Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thực hiện Nghị định số 138/2020/N9-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 31 về xét nâng ngạch công chức, Mục 2 về chuyển ngạch, nâng ngạch công chức, Chương III của Nghị định; tôi đáp ứng đủ điều kiện nên đã làm hồ sơ gởi Tổng cục Thuế theo Công văn số 4699/BTC-TCCB ngày 25/5/2022 của Bộ Tài chính và Công văn số 1892/TCT-TCCB ngày 02/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích xuất sắc. Hồ sơ của tôi đã được Tổng cục Thuế tiếp nhận trong tháng 6/2022. Tuy nhiên, từ đó đến nay tôi chưa được trả lời về kết quả xét nâng ngạch. Ngày 01/5/2024, tôi được nghỉ hưu theo quy định (gần 41 năm công tác trong ngành thuế); vì thế, tôi rất muốn biết hồ sơ của tôi có được xét hay không? Nếu không được xét thì cho tôi biết lý do để tôi không phải chờ đợi một thời gian dài như thế (hồ sơ hợp lệ đã nộp gần 2 năm). Tôi rất thiết tha và mong mỏi được các cấp có thẩm quyền xem xét sớm vì đây là quyền lợi cuối cùng trong sự nghiệp làm công tác thu thuế của tôi. Trân trọng!
16/04/2024
Trả lời:

Theo công văn số 1892/TCT-TCCB ngày 02/06/2022 của Tổng cục Thuế về việc xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích xuất sắc, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị xét nâng ngạch đối với công chức đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn xét nâng ngạch thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. Hồ sơ gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, rà soát báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được hồ sơ của độc giả Phạm Văn Hải. Qua trao đổi với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính được biết Tổng cục Thuế đã có công văn số 753/TCT-TCCB ngày 17/3/2023 về việc xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích xuất sắc gửi tới các Vụ, đơn vị và Cục Thuế các tỉnh, thành phố. Vì vậy, liên quan tới nội dung câu hỏi của độc giả, đề nghị độc giả liên hệ trực tiếp với đơn vị nơi độc giả công tác để được giải đáp.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Phạm Văn Hải được biết.

Gửi phản hồi: