Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Tôi tên là: Nguyễn Thị Lan Phương. Ngày 28/03/2024 tôi có thực hiện đăng ký quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 trực tuyến trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn với mã giao dịch: 11020240011765142,Cơ quan thuế quyết toán: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương, qua kiểm tra trên ứng dụng ETax Mobile thì hồ sơ của tôi đã được phê duyệt và trạng thái hiện tại là TMS-Gói tin hạch toán thành công. Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền hoàn thuế vào tài khoản ngân hàng. Kính mong nhận được hỗ trợ của Bộ Tài Chính về trạng thái xử lý hồ sơ quyết toán thuế của Tôi. Xin chân thành cảm ơn.
12/06/2024
Trả lời:

Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định hoàn thuế số 2756/QĐ-CTBDU-KDT ngày 28/5/2024 v/v hoàn thuế TNCN năm 2023 cho ông/bà Nguyễn Thị Lan Phương(Đính kèm).

Cục Thuế đề nghị ông/bà kiểm tra lại thông tin cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế hoặc truy cập vào đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn để tra cứu các thông báo từ cơ quan Thuế.

Trên đây là ý kiến t­rả lời của Cục Thuế tỉnh Bình Dương để ông/bà Nguyễn Thị Lan Phương được biết./.

Gửi phản hồi: