Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Cục giảm sát Bảo hiểm : Tôi tên là Nguyễn Thu Hà. Tôi có tham gia hợp đồng bảo hiểm Phúc An Sinh thuộc công ty bảo hiểm bưu điện PTI cho người được bảo hiểm là bố tôi : Nguyễn Đình Sinh . Ngày sinh : 19/12/1962 Vừa qua bố tôi có nằm viện điều trị bệnh ung thư ( Tôi đã kiêm tra và bệnh không nằm trong danh mục bị loại trừ ). Tuy nhiên sau khi tôi nộp hồ sơ nhân viên PTI gửi mail thông báo từ chối hồ sơ bồi thường của tôi với lý do : " Căn cứ theo thông tin hợp đồng, Thời hạn thông báo tổn thất: Thời gian thông báo tổn thất: 30 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, ngày ra viện hoặc ngày đi khám bệnh. Khoảng thời gian Quý khách kết thúc điều trị bệnh ngày 05/01/2024 đến ngày 19/02/2024 PTI mới nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường nên đã vượt quá thời gian quy định thông báo tổn thất. Vì vậy, PTI không đủ cơ sở giải quyết bồi thường cho đợt điều trị của Quý khách." Tôi không đồng ý với quan điểm trên của PTI bởi lẽ trong chương V mục 1 thuộc quy tắc bảo hiểm Phúc an Sinh Ban hành theo quyết định số 267 /QĐ-PTI-BHCN ngày 26 / 09 /2012 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có nêu rõ : Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thuờng là: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng, Người được bảo hiểm hoặc Người thừa kế hợp pháp phải có trách nhiệm thông báo cho PTI được biết. Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của họ phải nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường cho bộ phận giải quyết bồi thường của PTI trong vòng 180 ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng. Theo đó tôi hiểu tại mục này quy định thời gian thông báo là không quá 30 ngày và thời gian nộp hồ sơ không quá 180 ngày. Bố tôi ra viện ngày 5/1/2024 và trong tháng 1/2024 tôi đã liên hệ với đại lý của mình để trao đổi về việc bố tôi đang nằm viện và tôi đang đợi bệnh viện trả toàn bộ trích sao bệnh án .Đại lý đã tiếp nhận thông tin và hướng dẫn tôi khi có đầy đủ giấy tờ điều trị thì thông báo lại cho đại lý để hướng dẫn nộp hồ sơ về công ty. Vì vậy về thời gian báo trước tôi hoàn toàn đã đảm bảo. Theo thông tin hợp đồng thì thời gian nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường là 180 ngày kể từ ngày ra viện. Dưới sự hướng dẫn của đại lý và tổng đài PTI tôi đã nộp hồ sơ bằng hình thức chuyển phát nhanh từ ngày 15/02/2024 và được tiếp nhận ngày 19/02/2024 ( chưa quá thời hạn 180 ngày ) Đại lý đã hỗ trợ tôi bằng cách gửi mail xác nhận với tổng công ty rằng tôi đã thông tin cho đại lý - là đại diện PTI tại tỉnh tôi sinh sống về thông tin điều trị đúng thời gian quy định. Và về việc đại lý nhận định không có quy trình rằng khi nhận được thông báo từ khách hàng đối với sản phẩm Phúc an sinh thì đại lý tại tỉnh phải thông báo đến tổng đài hay tổng công ty. Mà khách hàng chỉ cần thu thập đủ chứng từ gửi về tổng công ty trong thời gian quy định 180 ngày là đủ. So sánh với bảo hiểm xe thì trên điều khoản hợp đồng nêu rõ khi xảy ra sự cố thì khách hàng liên hệ ngay tổng đài ( có số điện thoại rõ ràng trong hợp đồng ) còn đối với sản phẩm Phúc an sinh chỉ ghi chung chung là khách hàng thông báo với PTI trong vòng 30 ngày - tất nhiên khi đó khách hàng sẽ thông báo với đại lý đã bán sp cho mình, tại địa phương. Vậy tôi mong rằng Bộ tài chính- cục giám sát bảo hiểm xem xét cho ý kiến về việc công ty PTI từ chối hồ sơ yêu cầu bồi thường của tôi như vậy là đúng hay sai. Theo tôi được biết trong luật kinh doanh bảo hiểm nêu rõ, nếu trường hợp thông tin hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì được hiểu theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm. Mong rằng cục giảm sát bảo hiểm xem xét giải quyết giúp tôi một cách thoả đáng. Và mong quý cục tư vấn giúp trong trường hợp PTI vẫn giữ quan điểm từ chối của mình một cách không hợp lý tôi có thể gửi khiếu nại tại đâu . Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!
01/04/2024
Trả lời:

Nội dung công dân Nguyễn Thu Hà nêu trên không rõ thông tin về hợp đồng bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm. Về việc này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có ý kiến như sau:

          - Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000:

          + Khoản 1 Điều 28 quy định về thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường: “1. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.”

          + Điều 29 quy định về thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường: “Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.”

          - Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022:

          + Khoản 1 Điều 30 quy định về thời gian nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm: “1. Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.”

          + Khoản 1 Điều 31 quy định về thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm: “1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.”

          - Theo quy định Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc Tòa án theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.”

          Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính xin thông tin tới công dân Nguyễn Thu Hà./.  

Gửi phản hồi: