Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ tài chính, Tổng cục thuế Hiện nay tôi đang làm đề tài về thuế GTGT đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất. Tôi có một vài điểm chưa rõ , kính gửi Bộ tài chính, tổng cục thuế giải đáp, cụ thể như sau: - Doanh nghiệp trong khu chế xuất, mở tài khoản tại 1 ngân hàng để sử dụng dịch vụ tài khoản: ví dụ: chuyển tiền trong nước, chuyển tiền quốc tế - Vậy, phí dịch vụ ngân hàng thu của doanh nghiệp khu chế xuất có thực hiện thu VAT 10% hay ko? hay dịch vụ này được chịu thuế 0%. Tôi đã nghiên cứu Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Thông tư 219/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi bổ sung. Tuy nhiên, khoản 1.b Điều 9 TT 219 có nêu: “Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí” Khoản 1.b Điều 9 TT 219 khiến tôi băn khoăn về việc xác định mức thu thuế suất đối với dịch vụ cung ứng của ngân hàng cho doanh nghiệp trong khu chế xuất. Kính mong nhận được sự giải đáp, phản hồi từ quý Bộ, quý Cơ quan Trân trọng cảm ơn,
16/04/2024
Trả lời:


Gửi phản hồi: