Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi có tham gia Bảo hiểm tại Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam vào ngày 22/9/2023. Không may sau đó,ngày 4/10/2023 khi tôi tắm xong ra khỏi nhà tắm thì bị trượt chân ngã xuống cần thang. Sau theo dõi thì tôi quyết định đến Bệnh viện 108 để thăm khám và tại đây bác sĩ chuẩn đoán tôi bị đứt dây chằng và chỉ định phải phẫu thuật. Tôi có làm hồ sơ mổ và được hẹn ngày 20/10/2023 sẽ tiến hành mổ. Sau khi ra viện, ngày 25/10/2023 tôi có nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua app AIA+ của Công ty AIA. Ngày 26/10/203 tôi nhận được thông báo trên app AIA+ về việc bổ sung giấy uỷ quyền xác minh thông tin của chính quyền địa phương, tôi đã ra phòng công chứng hỏi và làm Giấy uỷ quyền để thu thập thông tin cho AIA và nộp vào ngày 27/10/2023. Tuy nhiên, đến nay ngày 16/1/2024 tôi vẫn chưa nhận được quyết định chi trả từ công ty AIA. MÀ Công ty AIA nhiều lần cố tình kéo dài thời gian. Tôi có gửi email phản hồi, khiếu nại, gọi điện lên tổng đài nhưng nhận được câu trả lời chung chung là chờ xử lý. Ngày 27/12/2023 tôi lại tiếp tục gửi email và đính kèm lại toàn bộ hồ sơ tôi đã nộp qua app AIA+. Tôi có trao đổi qua cả web AIA+ và nhận được phản hồi ngày 27/12/2023 là: Hồ sơ đang chờ kết quả từ cơ quan hữu quan khác. Tuy nhiên, sau đó, Công ty AIA tiếp tục mời tôi lên làm việc trực tiếp tại Công ty AIA 15/1/2024. Tại đây nhân viên AIA đã tra hỏi tôi như hỏi cung, ép cung, rồi đề nghị tôi kí một biên bản làm việc với những ngôn từ tôi thấy dễ gây hiểu lầm không đúng, nên tôi đã không kí, toàn bộ cuộc trao đổi tôi có ghi âm lại. Tiếp đó, chiều tối ngày 15/1/2024 tôi nhận được thông báo từ AIA tạm dừng thẩm định hồ sơ yêu cầu bồi thường của tôi với lý do chưa nhận được chúng từ bổ sung (Trong khi đó, nhiều lần tôi liên hệ lên tổng đài, làm việc qua web AIA+ thì nhận được phản hồi là chờ kế quả từ cơ quan hữu quan khác – tôi có đính kèm toàn bộ ảnh trao đổi và email bên dưới) Tôi hiểu rằng, sự kiện bảo hiểm xảy ra ngay sau khi tôi tham gia bảo hiểm, khiến Công ty AIA nghi ngờ về tính minh bạch cho sự kiện bảo hiểm của tôi. Do đó, tôi đã rất thiện chí phối hợp đi xin và nộp đầy đủ chứng từ như Công ty đã gửi thông báo, cũng như lên gặp Công ty theo thư mời để trao đổi trực tiếp. Và tại cuộc trao đổi này, khi làm việc Nhân viên của AIA là Anh Đinh Hải Lưu có xem toàn bộ hồ sơ gốc tôi mang theo nhưng cũng không hề báo hay phản hồi là thiếu hồ sơ, chứng từ gì. Đến cuối ngày làm việc thì bên Công ty AIA gửi cho tôi thông báo tạm dừng. Tôi thấy việc Công ty AIA đang xử lý là không logic và đang cố tình để không xử lý hồ sơ của tôi. Kính nhờ Bộ Tài Chính - Cục Giám Sát Bảo hiểm hỗ trợ giúp tôi.
23/05/2024
Trả lời:

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15

- Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm như sau:

“16.Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi môphải bồi thường,trả tiềnbảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.”.

- Điểm b, điểm d khoản 1 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định quyền của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

“1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có các quyền sau đây:

b) Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

d) Từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;”

- Điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

“2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

đ) Bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

e) Giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm;”

- Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định phương thức giải quyết tranh chấp như sau:

“Điều 32. Phương thức giải quyết tranh chấp

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc Tòa án theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.”.

2. Bộ Tài chính đã chuyển nội dung phản ánh của công dân đến Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) để xem xét, giải quyết. Đề nghị công dân phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) để giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan./.

Gửi phản hồi: