Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi làm nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Xin Bộ Tài chính cho biết việc bán chỉ định đối với tài sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, khó bảo quản, hàng hóa dễ cháy, nổ... tài sản là hàng hóa có trọng lượng lớn được chuyên chở trên các phương tiện giao thông đường thủy, đường biển mà việc bốc dỡ tốn kém, chi phí lớn theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP thì có phải căn cứ vào giá trị theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP để bán chỉ định hay không? Rất mong được Bộ Tài chính sớm cho biết để hướng dẫn các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
17/01/2024
Trả lời:

Tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định: Bán (đấu giá, bán chỉ định, niêm yết giá) theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. Riêng đối với tài sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (thực phẩm tươi sống, dễ ôi thiu, khó bảo quản, hàng hóa dễ cháy, nổ, hàng thực phẩm đã qua chế biến nhưng hạn sử dụng còn dưới 30 ngày, động vật rừng hoang dã đã chết nhưng không thuộc đối tượng phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật...); tài sản là hàng hóa cồng kềnh, có trọng lượng lớn được chuyên chở trên các phương tiện giao thông đường thủy, đường biển mà việc bốc dỡ tốn kém, chi phí lớn; tài sản là vật tư, hàng hóa cấm nhập khẩu buộc phải tái xuất mà chỉ có một tổ chức kinh tế có chức năng tái xuất đối với vật tư, hàng hóa đó, thì được bán chỉ định hoặc niêm yết giá.

Vì vậy, đề nghị độc giả Nguyễn Minh Thành căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân để thực hiện xử lý theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục QLCS, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, trả lời bạn đọc./.

Gửi phản hồi: