Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính: Hiện tại đơn vị tôi đang kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn đầu vào theo hình thức "khi nào hóa đơn đầu vào được làm hồ sơ thanh toán thì mới đưa vào kê khai thuế". Ví dụ hóa đơn đầu vào tháng 8, tháng 9 nhưng lại được kê khai trong kỳ thuế tháng 10 do đến tháng 10 bộ phận kế toán mới nhận được bộ chứng từ đề nghị thanh toán các phòng ban gửi qua. Câu hỏi thứ 1: Chúng tôi kê khai như vậy có được thuế chấp nhận không? Nếu không chúng tôi phải tiến hành điều chỉnh như thế nào cho những năm kê khai đã qua? điều chỉnh từng kỳ đưa hóa đơn đầu vào tháng nào về đúng kỳ tháng đó? Câu hỏi thứ 2: Nếu dựa theo file kết xuất hóa đơn đầu vào từ trang hoadondientu - hóa đơn đầu vào phát sinh tháng nào phải kê khai đúng tháng đó thì xảy ra trường hợp hóa đơn đó có thực tế phát sinh, có đủ điều kiện được thanh toán không.....? chưa kể lúc chúng tôi kết xuất hóa đơn từ trang hóa đơn ra lại không đầy đủ, có những hóa đơn phía ngân hàng, siêu thị rất lâu mới có trên hệ thống. Vậy Thứ 1: Nếu chúng tôi dựa theo đó mà kê khai trước, sau đó phát hiện hóa đơn đó không được khấu trừ thì phải quay lại làm điều chỉnh. Thứ 2: Nếu theo hướng dựa vào bộ chứng từ thanh toán thì phát hiện hóa đơn tháng nào chưa kê khai sẽ quay lại kỳ thuế tháng đó để khai bổ sung. Như vậy, hầu như tháng nào cũng phải làm kê khai bổ sung, thậm chí kê khai bổ sung nhiều lần, giữa số sách kế toán và tờ khai thuế tháng đó cũng sẽ bị lệch Chúng tôi thấy rất bất cập trong chuyện kê khai hóa đơn đầu vào. Kính mong nhận được hướng dẫn sớm từ Bộ Tài chính có giải pháp thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!
01/12/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: