Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính thưa Bộ Tài chính, Tổng cục thuế. Tôi là Trần Văn Dũng ở Hà Giang có câu hỏi kính mong cơ quan trả lời giúp. Tôi có thi công chức Thuế năm 2022 có số điểm vòng 2 là 50đ bạn xếp trên tôi không hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển. Tôi là người thấp điểm hơn liền kề. Vậy cho tôi hỏi theo khoản 4 điều 17 nghị định 138/2020/NĐ-CP thì tôi có được gọi trúng tuyển bổ sung không. Tôi xin chân thành cảm ơn!
27/11/2023
Trả lời:

Tại khoản 4, Điều 17, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

“Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 2, Điều 16.....”.

Căn cứ quy định trên, đến ngày 27/11/2023, Cục Thuế không nhận được các quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và kết quả trúng tuyển bổ sung, nên  việc đề nghị của ông Trần Văn Dũng là không thể thực hiện được và ông Trần Văn Dũng cũng không thuộc đối tượng được trúng tuyển bổ sung.

Cục Thuế trả lời để ông Trần Văn Dũng biết./. 

Gửi phản hồi: