Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Cục quản lý giám sát bảo hiểm Tôi có mua cho vợ tôi bảo hiểm của Prudential Phú An Gia Thành Tài, mã hợp đồng 71809647, thời hạn 20 năm, đáo hạn vào ngày 22/5/2027. Đến tháng 9/2022, tư vấn viên đến nhà tôi khuyên tôi tham gia thêm bảo hiểm. Tôi trả lời: "Không có điều kiện và không có tiền đóng, chỉ chờ kết thúc hợp đồng là rút tiền về." Tư vấn viên nói: "Không lo tiền, anh ấy sẽ trích từ hợp đồng cũ sang và không phải đóng thêm bất kì khoản tiền nào. Khi kết thúc hợp đồng vào ngày 22/5/2027 sẽ rút tiền từ 2 hợp đồng về sẽ được nhiều tiền hơn và được bảo vệ 2 người trong thời gian đến lúc rút tiền." Và tôi đã đồng ý tham gia hợp đồng 75527133. Sau gần 1 năm, tôi phát hiện phát sinh lãi trong hợp đồng 71809647. Tôi liên lạc cho tư vấn viên (tức đại lý) nhưng không có phản hồi. Ngày 21/9/2023, tôi đến văn phòng công ty Prudential để khiếu nại lần 1 với các lý do: - Tư vấn không đúng - Phát sinh thêm tiền lãi Sau gần 1 tháng, công ty gửi thư trả lời "Quá 21 ngày cân nhắc hợp đồng và nếu không có gì thắc mắc sẽ kết thúc mọi khiếu nại." Thấy sự việc chưa được giải quyết, ngày 23/10/2023, tôi tiếp tục khiếu nại lần 2 với các lý do: - Tư vấn không đúng - Phát sinh thêm tiền lãi - Không tôn trọng khách hàng Đến ngày 25/10/2023, đại lý đến gặp tôi và nói: "Chuyên môn tôi kém nên không biết phát sinh tiền lãi. Anh mang tiền đến công ty đóng trả sẽ hết tính lãi. Nếu không anh cứ việc đi khiếu nại hoặc đi kiện xem có ai làm gì được tôi không." Và cũng từ ngày 23/10 đến nay, công tu không hề có động thái gì với tôi, kể cả thư phản hồi. Xin được hỏi: Đại lý tư vấn sai, nếu phát sinh tiền lãi thì au sẽ phải chịu? Kính mong cơ quan chức năng rà soát và điều tra những cá nhân, tập thể vì lợi ích riêng mà gây tổn thất kinh tế chung cho người dân. Xin chân thành cảm ơn. (Có đính chính lại một số sai sót: Kết thúc khiếu nại chứ không phải kiểm tra khiếu nại)
11/01/2024
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của độc giả Lê Đình Dự qua cổng thông tin điện tử về việc đề nghị Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam giải quyết việc đại lý bảo hiểm đã tư vấn sai, gây phát sinh lãi đối với hợp đồng bảo hiểm số 71809647 và phản hồi cho khách hàng.

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000: “Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

- Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ: Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm…”.

- Theo quy định tại Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

- Điểm a khoản 2 Điều 85 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm: “a) Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài”.

- Điểm đ khoản 1 Điều 84 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm:“Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm”.

- Theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP: “Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm”.

- Bộ Tài chính đã có văn bản chuyển phản ánh của công dân tới Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam để xem xét, giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật. Bộ Tài chính đề nghị công dân liên hệ, phối hợp với công ty để giải quyết dứt điểm vụ việc./.

Gửi phản hồi: