Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính! Công ty tôi là doanh nghiệp chế xuất, sản xuất sản phẩm dây cách nhiệt cách điện. Hiện tại công ty chúng tôi đang sản xuất sản phẩm, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài và bán cho các doanh nghiệp chế xuất khác. Tuy nhiên, sắp tới công ty chúng tôi dự định mở rộng thị trường, sẽ sản xuất sản phẩm, sau đó bán cho doanh nghiệp nội địa. Công ty chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều công văn hải quan và thuế trả lời liên quan đến việc doanh nghiệp chế xuất sản xuất sản phẩm và bán cho các doanh nghiệp nội địa, tuy nhiên các câu trả lời từ cục thuế và cục hải quan ở các tỉnh cũng mâu thuẫn với nhau. Công ty chúng tôi có gửi công văn cho cục thuế, thì cục thuế hướng dẫn rằng: - Theo dõi riêng hoạt động sản xuất sản phẩm và bán cho doanh nghiệp nội địa - Xuất hóa đơn VAT đầu ra - Chuyển mục đích sử dụng và trả VAT đầu vào cũng như thuế nhập khẩu Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng đã gửi công văn cho tổng cục hải quan, thì nhận được câu trả lời là chuyển tiếp xuống cục giải quyết, đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Chúng tôi có tìm được Công văn số 2935/CTBNI-TTHT ngày 16/09/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời Công ty TNHH THK Manufacturing of Việt Nam về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất bán sản phẩm cho doanh nghiệp nội địa. Theo tinh thần hướng dẫn của công văn nói trên, chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp chế xuất hoàn toàn được phép bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra cho doanh nghiệp/thị trường nội địa dưới hình thức “xuất nhập khẩu tại chỗ”. Theo đó, khi bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra cho doanh nghiệp/thị trường nội địa, doanh nghiệp chế xuất không phải kê khai, nộp thuế GTGT và sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp chế xuất cũng không phải theo dõi riêng việc hạch toán, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất sản phẩm phục vụ cho mục đích bán hàng cho doanh nghiệp/thị trường nội địa. Vì vậy, Kính mong sớm nhận được sự hướng dẫn của Bộ Tài Chính trong thời gian sớm nhất để Công Ty được biết và thực hiện hoạt động kinh doanh của mình theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
27/11/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: