Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin gửi Bộ Tài chính! Trước đây, tôi làm Đại lý cho công ty Manulife và đã nhận được thông báo dừng code đại lý, cập nhật Avicad ngày 31/08/2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi tôi đăng ký thông tin tại công ty bảo hiểm mới thì họ báo code vẫn còn. Tôi có hỏi lại Manulife thì vẫn chỉ nhận được câu trả lời là đã dừng code, cập nhật Avicad từ ngày 3/08/2021. Vậy BTC cho tôi hỏi, trường hợp này của tôi đang bị vướng ở đâu và gặp ai để xử lý ạ? Kính mong BTC hỗ trợ xử lý để tôi được thuận lợi trong công việc của mình. Xin cám ơn!
23/05/2024
Trả lời:

Nội dung phản ánh của công dân liên quan đến việc quản lý mã số đại lý bảo hiểm trên hệ thống dữ liệu điện tử  ghi nhận thông tin về đại lý bảo hiểm nhân thọ (Avicad) do Hiệp Hội bảo hiểm Việt Nam quản lý. Đề nghị công dân liên hệ, phối hợp với Hiệp Hội bảo hiểm Việt Nam để giải quyết vụ việc. 

Gửi phản hồi: